Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Caprimulgus

Ons clubblad Caprimulgus verschijnt 4 maal per jaar en bevat informatie over de Vogelwerkgroep Midden Overijssel (VMO) en activiteiten in de regio.

 

Caprimulgus kent een aantal vaste rubrieken.:

 

"Bestuurlijk" waarin de voorzitter aan het woord is en bijzondere zaken, aangaande de vogelwerkgroep, aanstipt.


In "Vogelportretten" zet Arie Langendoen een vogel in de schijnwerper. Hij illustreert zijn artikelen zelf en levert ook voor andere artikelen illustraties.
Onze vereniging kan zich gelukkig prijzen met twee goede tekenaars onder haar leden. Naast Arie Langendoen levert Wouter van Gils regelmatig een bijdrage in de vorm van een fraaie tekening. Ook de nachtzwaluwen in ons logo en op deze website zijn van zijn hand.

 

"Uit de media" geeft een kort verslag van berichten over vogels die in verschillende dag- en weekbladen zijn verschenen.


In "Waarnemingen, inventarisaties en tellingen" wordt actuele informatie gegeven over diverse inventarisaties, tellingen en/of onderzoeken waar de VMO aan meewerkt. Tevens wordt ingegaan op relevante ontwikkelingen in het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

 

"Vogels verbeeld" laat zien dat vogels vaak als inspiratiebron voor kunstenaars dienen.

 

Daarnaast wordt regelmatig een gedicht opgenomen, wordt het verslag van de algemene ledenvergaderingen integraal geplaatst en worden talloze andere onderwerpen behandeld.

 

Als lid of donateur ontvangt u 4 maal per jaar de digitale Caprimulgus.

Ook op deze site kunt u Caprimulgus lezen. Deze kunt u hier downloaden als PDF. Er zullen regelmatig nieuw beschikbare Caprimulgussen worden geplaatst.