Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Reeds gegeven cursussen

Aan alle leden en donateurs van Vogelwerkgroep Midden Overijssel

 

Op een van de vorige ledenvergaderingen is afgesproken, dat door VMO een cursus georganiseerd zou worden voor leden en donateurs van onze werkgroep. Deze cursus zou verder, dieper, moeten gaan dan de cursussen Vogels kijken en Vogels in de winter.

 

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een dergelijke cursus zo ver gevorderd, dat we kunnen gaan vragen wie er willen deelnemen.

 

Wat mogen de deelnemers verwachten?

4 cursusavonden ‘Vogels voor de gevorderde beginner’, waarop naast 65 vogelsoorten ook gesproken zal worden over een groot aantal onderwerpen die voor elke vogelaar van belang zijn. Die 65 vogelsoorten zijn niet in een van bovengenoemde cursussen aan de orde geweest. Op deze cursusavonden wordt gebruikt gemaakt van een reader waarin (bijna) alle besproken onderwerpen zijn te vinden en een PowerPoint-presentatie met beeld en geluid. enkele excursies om zo mogelijk de vogels ook in levende lijve te ontmoeten.


Mocht om een of andere reden een van deze avonden niet doorgaan, dan kunnen we uitwijken naar een nog af te spreken datum in januari 2009. Een avond niet kunnen hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je de drie overige avonden ook moet missen.

De excursiedata worden in overleg vastgesteld. Natuurlijk is het mogelijk aan te haken bij de excursies die door VMO al gepland zijn.
De plaats?

Afhankelijk van het aantal deelnemers. Te zijner tijd volgt verder bericht.
Kosten?

Voor leden en donateurs worden de kosten betaald door VMO, met uitzondering van € 2,50 licentiekosten voor een CD van Vogelwerkgroep Losser, die kan worden aangeschaft.
Voor niet-leden en niet-donateurs bedragen de kosten de kopieerkosten van de reader + de kosten van bovengenoemde CD.

De cursus zal worden verzorgd door
Arie Langendoen
Theo Aarsen
samen met alle deelnemers.

Opgave:
Niet wachten, gewoon nu doen !!
Bij Theo Aarsen of Arie Langendoen
of tel. 0548-366726 of 0547-364055

In het voorjaar van 2011 wordt er een cursus herkenning en inventariseren van roofvogels gegeven.

De cursus wordt gehouden op 5 donderdag avonden.
Cursusdata: 13 januari, 20 januari, 27 januari; 3 februari en 10 februari 2011
Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Veldwerk: afhankelijk van het weer op 19 of 26 februari 2011.

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten over het wel-en-wee van onze roofvogels en voor geintereseerden in het inventariseren van roofvogels.