Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Cursussen

Cursus broedvogels inventariseren

De Vogelwerkgroep Midden Overijssel (VMO) wordt regelmatig door Terrein Beherende Organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Landschap Overijssel gevraagd om in hun gebieden (broed)vogeltellingen uit te voeren.

Omdat we het belangrijk vinden dat hiervoor goede waarnemers worden ingezet, hebben we enthousiaste vogelaars nodig die ons willen helpen.

Ter ondersteuning, opfrissing, of gewoon om het ‘vak’ te leren, geven we in 2017 de BMP-cursus broedvogels inventariseren van Sovon vogelonderzoek Nederland.

Deze cursus is bedoeld om vogelaars (beter) bekend te maken met broedvogelinventarisatie volgens de methodiek van het Broedvogel Monitoring Project (BMP). De cursus bestaat uit vier avonden theorie en vier of vijf veldbezoeken. Tijdens de theorieavonden licht de cursusleider de methodiek van BMP toe. Daarbij is de toepassing van de methode zoveel mogelijk op onze regio afgestemd. Bij een cursus in het werkgebied van de VMO wordt het inventariseren van een duingebied dus niet besproken, maar bijvoorbeeld wel dat van kleinschalig cultuurlandschap, heide, of bos. De theorieavonden worden afgewisseld met veldbezoeken, zodat je de kans krijgt om de opgedane kennis meteen toe te passen. Tijdens de veldbezoeken ga je in kleine groepjes op pad met ervaren velddocenten. De resultaten van deze bezoeken worden ter oefening ingevoerd en geclusterd in Avimap, een eigentijdse app, waardoor je zelf leert de resultaten te verwerken. Aan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen, waarin de opgedane kennis wordt getoetst. Na deze cursus kun je zelfstandig een BMP-telling uitvoeren en de telgegevens verwerken.

Naar aanleiding van onze oproep via diverse media kregen we enthousiaste reacties. De cursus is op dinsdag 7 maart 2017 van start gegaan.